Persoanele care pot beneficia de subvenții la gaz, energie electrică sau de ajutor constând în lemne pentru foc sunt așteptate la sediul Direcției de Asistență Socială Hunedoara, în clădirea Dunărea de pe Str. Mihai Viteazu nr. 7A, până în data de 20 noiembrie 2022.
 
Cererile care vor fi depuse după această dată vor fi luate în considerare pentru ajutorul aferent lunii decembrie 2022.
Formularele se pot obține de la sediul Direcției de Asistență Socială Hunedoara, din strada Mihai Viteazu, nr. 7A (în incinta fostei piețe Dunărea), iar solicitările se înregistrează prin depunere personală la sediul instituției de luni până vineri, după următorul interval orar:
 
LUNI – MIERCURI: 08:00 – 16:00
 JOI: 08:00 – 19:00
 VINERI: 8:00 – 13:30.
 
 Cine beneficiază de ajutor?
Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure a căror venit net lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei, respectiv al persoanei singure este de 2.053 lei, în conformitate cu prevederile legale.
 
 Cum se completează cererile?
Cererile și declarațiile pe proprie răspundere vor fi completate cu majuscule, datate și semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ștersături și trebuie să conțină un număr de telefon de contact. La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum și bunurile mobile sau imobile deținute. Depunerea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței!
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecție socială, în funcție de tipul de încălzire a locuinței și are obligația de a comunica orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.
Cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se pot depune conform legii până la 20 noiembrie a fiecărui an. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor începând cu luna în curs pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective și începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii pentru cei care au depus după data de 20 a lunii respective.
 
Pe lângă ajutoarele pentru încălzirea locuinței, se acordă un supliment pentru energie tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor și persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute.
 
Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință.
 Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei, respectiv a persoanei singure al cărei venit este de până la 2.053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
 
 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri;
 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale.
 
În situația în care singura sursă de energie este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere și se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.
 
 Informații suplimentare despre acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a suplimentului pentru încălzire pot fi obținute direct de la Direcția de Asistență Socială Hunedoara din strada Mihai Viteazu, nr. 7A (fosta piață Dunărea) sau la numerele de telefon 0254-712.079 și 0770-472.363.

Sursa: Realitatea de Hunedoara

Articolul precedent14 ani de la tragedia din subteranul minei Petrila
Articolul următorRachete rusești pe teritoriul NATO. Polonia, lovită – doi morți. Consiliul de securitate, convocat de urgență