Aleșii Devei au aprobat, în ședința ordinară din 30 ianuarie, regulamentul de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină de pe raza municipiului. Vechile contracte, încheiate anul trecut, nu mai sunt valabile.

Închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din Deva se face acum în baza unui nou contract de închiriere, care va fi valabil pe o perioadă de un an de zile, de la data încheierii lui. Potrivit reprezentanților municipalității, contractele de închiriere din 2018 și-au pierdut valabilitatea.

Chiria pentru locul de parcare se plătește pentru un an întreg, la data semnării contractului de închiriere. Tarifele au fost aprobate prin hotărâre de Consiliu Local (CL). Astfel, chiria anuală pentru parcările neacoperite este, în 2019, în cazul persoanelor fizice de 107,68 lei, iar în cazul persoanelor juridice de 326,08 lei. În ceea ce privelște chiria anuală pentru parcările acoperite cu copertină, aceasta a fost stabilită la 205,31 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 616,91 lei, în cazul persoanelor juridice.

„Locurile de parcare se pot închiria persoanelor fizice, doar la domiciliul acestora, pe baza cărții de identitate/buletin care trebuie să corespundă cu blocul din zona unde este arondată parcarea pentru care se solicită închirierea. De asemenea, este necesar un act de proprietate al autoturismului sau de folosință (declarație notarială, contract de comodat/închiriere), autovehiculul să aibă drept de circulație pe drumurile publice cu ITP-ul valabil și să fie înmatriculat în municipiul Deva”, precizează reprezentanții Primăriei Deva.

În ceea ce privește închirierea locurilor de parcare persoanelor juridice, acestea se pot face doar la sediul social al firmei, conform Certificatului Unic de Înregistrare al firmei.

Proprietarii de autoturisme, de comun acord, vor întocmi un tabel nominal avizat de Președintele Asociației de Proprietari, privind poziția locurilor în parcare pentru fiecare solicitant, precum și o schiță de încadrare în zonă a parcării respective. Dacă parcarea este situată între două sau mai multe blocuri, locurile de parcare se vor împărți între proprietarii de autoturisme din blocurile respective, cu aprobarea președinților de asociații de proprietari.

De menționat că, fiecare proprietar sau utilizator de autoturism are dreptul la închirierea unui singur loc de parcare, chiar dacă deține mai multe mașini. Dacă solicitantul are în proprietate un loc de parcare acoperit cu copertină sau un garaj, nu mai poate solicita rezervarea unui alt loc de parcare. În plus, pentru a beneficia de un loc de parcare, solicitantul nu trebuie să aibă datorii la bugetul local.

Contractele de închiriere se încheie la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat (str. Piața Unirii, nr. 16, Deva), iar taxa de închiriere a locului de parcare se achită la casieria aflată la aceeași adresă.

Articolul precedentParcarea din Piața Unirii din Deva, cu plată, de astăzi
Articolul următorLocuitorii Devei, conștiincioși la plata „birurilor” locale. Peste 6.000 și-au achitat deja impozitele