Complexul Energetic Hunedoara (CEH) a comandat un audit energetic pe întregul contur Grup nr.4 de 150 MW din S.E.Paroșeni și instalația de termoficare a Văii Jiului. Sistemul de termoficare supradimensionat și învechit conduce la pierderi de energie și pierderi financiare.

85.000 de lei alocă societatea pentru întocmirea studiului energetic ce constă în întocmirea documentației tehnice necesare pentru determinarea modalităților în care energia este utilizată în conturul energetic Gr.4 de 150 MW și instalația de termoficare Valea Jiului, precum și identificarea unor alternative pentru diminuarea costurilor prin identificarea posibilităților de economisire a energiei.

Lucrarea va fi realizată în două părți: audit energetic pe întregul contur cu măsurători termotehnice la ansamblul cazan turbină generator; audit energetic pentru instalația de termoficare a Văii Jiului, cu determinarea eficienței și a consumurilor specifice de combustibil pentru producerea energiei electrice și termice.

“Instalația de termoficare a Văii Jiului a fost proiectată și realizată pentru alimentarea cu căldură a locuințelor, agenților economici și a dotărilor social-culturale din orașele Văii JIului, respectiv Petroșani, Vulcan și Lupeni, printr-un sistem centralizat de alimentare cu apă fierbinte având ca sursă unică CET Paroșeni”, arată CEH.

Numărul total de puncte termice ce erau alimentate din rețele primare sunt 82, din care 64 puncte termice aparțin distribuitorilor, alimentând 35.268 apartamente convenționale, iar 20 de puncte termice aparțin agenților economici. Între timp, numărul abonaților s-a diminuat drastic. O serie de probleme au dus la debranșarea abonaților de la sistemul centralizat de termoficare.

 

 

 

Articolul precedent„Raliul Frumuseţii” închide traficul pe unele artere din Hunedoara
Articolul următorInedit. Pedalează pe zăpadă pentru a ecologiza stațiunea montană Parâng