Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului monumentului istoric Sarmizegetusa Regia este un proiect al Consiliului Județean Hunedoara, care are ca țintă punerea în valoare a monumentului istoric, element de importanță mondială, națională și locală, considerat cel mai important din complexul sistemului fortificat al cetăților dacice din Munții Orăștiei, înscris în lista patrimoniului mondial UNESCO.

În cadrul proiectului derulat de Institutul Național al Patrimoniului București s-au realizat următoarele: relevee, ridicare topografică, studiu magnetometric, cercetări de parament, studii de rezistență, analize biologice și petrografice, studii geotehnice, cercetări arheologice și rezumatul cercetărilor arheologice de-a lungul timpului, studii hidrotehnice.

Cercetările de parament sunt impuse de starea de degradare a monumentelor în elevație. Totodată acestea vor duce la alcătuirea unei baze științifice a proiectării. Studiul de parament constituie un element vital pentru punerea în valoare a potențialului de conservare/restaurare al Sarmizegetusei Regia.

Cercetările arheologice vor trebui să ofere informatii care să aibă ca scop aprofundarea unor date pentru monumentele care sunt supuse conservării, date privind datarea, etapele de construcție și evoluția acestora. În mod concret, cercetările pot scoate în evidență vechile etape de construcție, pot contribui la marcarea pe teren a urmelor vechilor construcții/amenajări sau la noi date privind modalitățile constructive antice. Săpăturile arheologice vor fi limitate la intervențiile necesare și centrate strict pe monumentele asupra cărora se va interveni în lucrările de conservare, și doar în cazul în care datele existente sunt insuficiente, precum și în cazul în care apar situații neprevăzute (complexe, structuri etc. care vor fi afectate de lucrări). Necesitatea lor va fi stabilită de către colectivul arheologic care lucrează pe sit.

Se vor identifica și analiza, alături de specialiștii arheologi, toate ruinele descoperite aflate la suprafață, care fac obiectul prezentului proiect. Acest demers va trebui să conducă la elaborarea unei strategii comune, cu privire la prioritizarea intervențiilor de conservare asupra construcțiilor de piatră ale Sarmizegetusei Regia (incinta militară, baia romană, zidurile de sprijin, templele, drumul pavat, canalele de drenaj, etc).

Se vor identifica construcțiile recente, necunoscute ca volume și amplasamente. Acest aspect este unul obligatoriu de rezolvat, deoarece o mare suprafață din teritoriul monumentului istoric (terasele IV, V, X, XI, XII) este brăzdată de o rețea de canale, bazine și țevi metalice pentru captarea și colectarea apei subterane și pluviale. Acest proiect, realizat în anii ’80, nu a avut ca etapă preliminară descărcarea de sarcină arheologică a perimetrului afectat de proiect și în același timp nu a generat o documentație tehnică.

Se va face o prioritizare reală a intervențiilor în funcție de gradul de degradare a monumentelor și de urgența remedierii acestor degradări. Vor fi prioritizate acele intervenții care sunt impuse de gradul avansat de degradare a monumentelor de piatră ale Sarmizegetusei Regia. Acest demers are la bază eliminarea unor intervenții neadecvate și utilizarea unor tehnici și materiale reversibile.

Proiectul este la faza de predare de către Institutul Național al Patrimoniului București a Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție (DALI). Urmează să fie identificate sursele de finanțarea pentru demararea lucrărilor de conservare, protejare și punere în valoare a sitului Sarmizegetusa Regia.

Articolul precedentCratere în asfalt în jurul gurilor de canal
Articolul următorMandat de executare a pedepsei pus în aplicare de polițiștii din Simeria