Complexul Energetic Hunedoara se află în colaps financiar. Societatea energetică înregistrează pierderi și datorii de ordinul sutelor de milioane. Situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat de Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA (CEH) la 31.12.2017 relevă o stare deosebit de gravă: pierdere curentă de 768,8 milioane lei, pierdere reportată in suma de 3.451,1 milioane lei, o cifră de afaceri de 433,8 milioane lei, datorii totale de peste 1.545,9 milioane lei, capitaluri proprii negative, de 2.842,7 milioane lei.

Toate aceste elemente l-au determinat pe auditorul financiar independent BDO Audit SRL să exprime o opinie cu rezerve și să sublineze faptul că „există o incertitudine semnificativă care ar putea să  pună în mod semnificativ la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea”.

La finele anului 2017, amenzile stabilite de Autoritatea Fondului de Mediu pentru neachiziționarea și nedepunerea la termen a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (corespunzător anilor 2014, 2015 și 2016) se ridicau la suma de 1.795.076.739 lei (cca. 400 mil Euro). Plata amenzii nu exonerează compania de obligația de a achizitiona certificatele de emisii de CO2.  La această sumă se adaugă și sancțiunea stabilită de Fondul de mediu aferentă neachiziționării certificatelor verzi (2015 și 2016) în sumă de 27.346.287 lei, respectiv amenda dată de ANRE pentru neachiziționarea certificatelor verzi aferente anului 2016 în valoare de 4.375.015 lei și anului 2017 în valoare de 883.183 lei.

În prezent, datoriile aferente nedepunerii la termen, respectiv neachiziționării  certificatelor de CO2/verzi se ridică la suma de 1.827.681,225 mii lei.

Situația datoriilor la 30.06.2018

  • Total datorii: 607.426,131 mii lei, din care:
  • Obligatii fiscale restante inregistrate de societate la data de 30.06.2018, ramase nestinse la data de 28.08.2018: 1.089.510,784 mii lei
  • bugetul local: 10.395,379 mii lei
  • Credite 787,572 mii lei (BEI:119.211,517 mii lei, BCR:70.280,066 si BRD:60.251,989 mii lei)
  • Datorii comerciale: 215.188,857 mii lei
  • Alte datorii: 9.301,861 mii lei.

De altfel, CEH se confruntă și cu alte probleme. Întreg patrimoniul societății se află sub sechestrul ANAF sau este gazat în favoarea Ministerului Finanțelor Publice pentru garantarea unor împrumuturi sau a unor datorii restante la bugetul general consolidat al statului. Riscul de insolvență/faliment este cel mai mare risc cu care se confrunta societatea. Orice măsuri de restructurare/reorganizare s-ar implementa la nivelul societății, odată cu o eventuală intrare în insolvență, vor trebui să fie stopate.

 

Articolul precedentProiect Erasmus pentru elevii de la Lupeni
Articolul următorA treia încercare pentru serviciile de catering de la Lupeni