Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului a fost lansat în dezbatere publică. Documentul prevede plăți compensatorii pentru salariații care își vor pierder locurile de muncă în acest an.   

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., operator economic ce desfășoară în principal activități în domeniul energetic, s-a efectuat avându-se în vedere mai multe aspecte.

“Bugetul propus este unul echilibrat, fără profit. Ca atare, volumul total al cheltuielilor este echivalent veniturilor; nivelul cheltuielilor de natură salarială ce a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 şi care prezintă o reducere cu 14,73%, față de nivelul aprobat al anului 2018, ca urmare a diminuării numărului mediu de salariaţi pentru anul 2019, de la 470 persoane la 384 persoane, respectiv cu 18,30%; influenței creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 627 mii lei; diminuarea câștigului mediu brut pe salariat cu 0,06% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019”, arată documentul lansat în dezbatere publică.

Potrivit documetnului, suma de 52.765 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepționale, cu următoarea structură:

  • lucrări de închideri mine în subteran:   53.337 mii  lei;
  • plăți compensatorii:                                 7.990 mii lei;
  • reconversie profesională:                         1.000 mii lei;
  • costuri pentru salariați:                               675 mii lei.

Activitatea societății are drept țintă închiderea definitivă până în anul 2021 a minelor Paroșeni și Uricani, mine considerate necompetitive, bugetul propus este unul echilibrat, fără profit;  Numărul de personal preliminat la finele anului 2018 este de 387 persoane, cu 33 de persoane mai mic decât numărul de 420 persoane aprobat în bugetul pe anul 2018; Numărul de personal prognozat pentru finele anului 2019 va fi de 82 persoane rezultând în principal  din: disponibilizarea colectivă a unui număr de 305 persoane în anul 2019, conform nivelului aprobat în Decizia CE C (2015) 8066 final, modificată prin Decizia CE nr. C (2018) 1001 final din 16.02.2018;

 

 

Articolul precedentRazie pentru depistarea unor tâlhari
Articolul următorConflict domestic aplanat de Poliție