Supervizare pentru închiderea minelor Lupeni și Lonea. Complexul Energetic Hunedoara face pași în ceea ce privește închiderea celor două unități miniere necompetitive. CEH achiziționează servicii de supervizare-dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor aferente Proiectelor Tehnice de execuție lucrări de închidere și ecologizare – Etapa I-a – Secțiunea închideri lucrări miniere subterane, anul 2019. Suma alocată pentru această etapă este de 428.234 de lei.

“Pentru îndeplinirea contractului, contractantul se obligă să supravegheze lucrările care urmează să se execute de către Sucursalele EM LONEA și EM LUPENI, în conformitate cu legislația în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții miniere subterane, respectiv să urmarească execuția lucrărilor prin dirigintele de șantier, acesta fiind independent și impartial atât față Proiectanți, de Beneficiar (CEH-SA) cât și față de Antreprenor (EM Lonea și EM LUPENI)”, arată contractul.

În plus, dirigintele de șantier are o serie de obligații de îndeplinit în relația cu Complexul Energetic Hunedoara. Anul trecut, Complexul Energetic Hunedoara a atribuit contractul de “servicii de proiectare cu titulatura “Proiecte Tehnice de executie lucrari de Inchidere si Ecologizare pentru sucursalele EM LONEA si EM LUPENI – Sectiunea Inchideri Miniere Subterane – anul 2017”. Câștigătoare a fost declarată societatea UNIVERSAL CERC PROIECT SRL din Petroșani. Suma alocată pentru elaborarea serviciilor de proiectare este de 59,830 RON. De altfel, oferta depusă de Universal Cerc Proiect a fost singura.

 

 

Articolul precedentBătrână lăsată fără 1600 de euro și 2800 de lei
Articolul următorFrumusețile județului Hunedoara, promovate la Târgul de Turism al României, la Romexpo