Autoritățile locale de la Petrila au în vedere externalizarea serviciului de salubrizare. Petrila este una din puținele localități ale Văii Jiului unde salubrizarea era realizată cu ajutorul societății de gospodărire din subordinea Consiliului Local.

Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, constă  în dreptul și obligația de a presta activitățile „Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” și “Colectarea și transportul deșeurilor generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, și a deșeurilor vegetale, provenite de la casnici (persoane fizice si asociații de proprietari, locuitori ai orașului), de la agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza orașului Petrila și instituții publice cu sedii sau filiale în Petrila”.

“Operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice va asigura: respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor; exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă. (…)Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria U.A.T. orașul Petrila. (…)Prestarea activității de colectare si transport deșeuri stradale se executa cu mijloace de colectare si transport adecvate. Operatorul are obligația asigurării dotărilor minime cu mijloace de colectare si transport”, arată documentanția.

Operatorul care asigura transportul deșeurilor stradale are următoarele obligații: să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate; să nu abandoneze deșeuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele rezultate din operațiile de maturat, curățatul rigolelor si întreținerea curățeniei; să folosească traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației si a mediului.

Durata prezentului contract este de 4 ani, începând de la data semnării acestuia de către ambele părți. Nivelul redevenței pentru delegarea serviciului de salubrizare al orașului Petrila este de 1.542 lei/an.

 

Articolul precedentAtenție, șoferi! Un transport cu gabarit depășit va trece și prin județul Hunedoara
Articolul următorTinerii fără diplomă de bacalaureat, școliți la Universitatea Petroșani