Direcția de Asistență Socială Deva pregătește un proiect de hotărâre care vizează constituirea Asociației Grup de Acțiune Locală „Urban Cetate Deva” – prin asocierea DAS Deva cu UAT Municipiul Deva, S.C. „Interlog Com” S.R.L. Brad și Fundația Mara Deva.
 
 Noua asociație are ca scop principal spriinirea dezvoltării comunităților locale prin promovarea parteneriatului public-privat pentru soluționarea unor probleme comune, prin elaborarea și implementarea de proiecte finanțate în special din fonduri externe nerambursabile.
 
 Practic, este vizată reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate ale municipiului Deva și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și dezvoltarea economică a acestor zone.
 
 Printre obiectivele majore ale Asociației GAL „Urban Cetate Deva” se înscriu:
 dezvoltarea economică a municipiului Deva
 îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor orașului, prin implementarea unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional 2021-2027 / Programul Operațional Capital Uman
 îmbunătățirea imaginii publice a zonelor marginalizate din municipiu, prin identificarea și reducerea problemelor privind infrastructura, condițiile de locuire, educația și statutul ocupațional al adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, accesul la servicii publice etc.
 
 Proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației GAL „Urban Cetate Deva” va fi supus spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local Deva, din luna iunie 2022.

Sursa: Realitatea de Hunedoara