Un proiect social va fi realizat în localitatea Orăștie. Cantina socială din municipiul Orăștie este inclusă într-un amplu proiect de reabilitare și modernizare. Contractul de lucrări de construcții si instalații cu utilaje, echipamente și montaj, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Cantină socială , str. G. Lazăr din municipiul Orăștie” a fost scos la licitație la o valoare de 1.439.539 de lei.

“Aceasta va fi o unitate de asistență social ce va presta servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.Acest serviciu este conceput ca parte a unui pachet de servicii de asistență social, având rolul de serviciu de suport material în vederea reinserției sociale a persoanelor marginalizate sau în cazul persoanelor vârstnice, ca serviciu de susținere în vederea unui minim necesar existenței”, arată documentația.

Înfiinșarea unei cantine sociale unde se va servi o masă caldă atât pentru copii cât și pentru personele defavorizate are rolul de a asigura pregătirea și distribuiea de hrană către persoane aflate în situații de risc social, dependență materială sau medicală. Clădirea se află în zona de protecție a clădirii monument inclusă în Lista monumentelor istorice din România. Durata prezentului contract este de 12 luni, adică de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către

autoritatea contractantă până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 

Articolul precedentUn nou contract de finanțare pentru elevii petrileni
Articolul următorUricani: Măsuri pentru combaterea marginalizării sociale