Vagoanele cu cărbunele extras din subteranul minelor aparținătoare Complexului Energetic Hunedoara ar putea fi păzite de agenți înarmați. Complexul Energetic Hunedoara caută o societate care să asigure paza obiectivelor.

Societatea energetică a scos la licitație contractul de “Servicii de pază armată cu armă neletală a obiectivelor, bunurilor şi valorilor pentru sucursalele EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, Prestserv și Servicii de patrulare și protecție a incărcăturii convoaielor de vagoane”.

1.782.453 lei este valoarea contractului.