„Locuri de muncă pentru toți” este un proiect destinat exclusiv zonei Văii Jiului. Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare ghidul solicitantului – „Locuri de muncă pentru toți” dedicat exclusiv regiunii mai puțin dezvoltate Vest, judetul Hunedoara – aria geografică Valea Jiului.

Programul are un buget de două milioane de euro.

Activitățile finanțate în cadrul apelului sunt legate de furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: servicii de informare și consiliere profesională; servicii de mediere a muncii, organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților; evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului;

Bugetul este de 2 milioane de euro, din care 1,7 milioane reprezintă contribuția UE, iar restul de 300 de mii de euro reprezintă contribuția națională