Suma de 222.078 de lei a fost virată de la bugetul local al municipiului Deva, în contul celor nouă unități de învățământ preuniversitar de stat din oraş, pentru plata burselor școlare de performanţă, merit şi studiu aferente perioadei mai-iunie 2019 şi a burselor sociale aferente lunilor iulie-august 2019.

Suma reprezintă plata unui număr de 1928 de burse școlare/lună, dintre care 46 de burse de performanță, 1367 de merit, 40 de studiu și 475 de burse sociale.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 128/2019, în anul școlar 2019-2020, Primăria Municipiului Deva va plăti, în total, un număr de 18.955 de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiu, în valoare totală de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Criteriile de acordare a burselor, indiferent de categorie, se stabilesc anual, în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.