La sfârșitul lunii mai a anului acesta, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara erau înregistrați 5.775 șomeri (din care 2.979 femei), rata șomajului fiind de 3,27 la sută, potrivit datelor prezentate de către reprezentanții instituției.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,28 la sută, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere/creștere cu/de 0,01 pp.

Din totalul de 5.775 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.660 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.115 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență,1.934 șomeri provin din mediul rural și 3.841sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

5.775

< 25 ani

460

între 25-29

301

între 30-39

1.085

între 40-49

1.847

între 50-55

1.051

peste 55 ani

1.031

Sursa: AJOFM Hunedoara

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 27,16 la sută, urmat de cei cu studii liceale 24,33 la sută, iar 19,60 la sută au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 17,69 la sută din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9,18 la sută, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,04 la sută.