Un contract de peste 2,5 milioane de lei a fost contestat. Mai multe societăți constructoare au contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor un contract de 2.599.862 de lei care prevede modernizarea a peste 17 kilometri de drumuri din comuna Bretea Română.

O asociere de firme a contestat conttractul la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

Prin contestația formulată de către SC PROACTIV SRL, în calitate de lider al asocierii SC PROACTIV SRL – SC DRUPO SRL, împotriva adresei nr. 28/06.06.2019, intitulată „Comunicare finală procedură”, emisă de către COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, “s-au solicitat următoarele: anularea raportului procedurii, a Comunicării finale procedură nr. 28/06.06.2019 și a tuturor actelor subsecvente; obligarea autorității contractante la reevaluarea tuturor ofertelor, inclusiv a asocierii SC PROACTIV SRL & SC DRUPO SRL”.

După ce au fost analizate documentele, cei de la CNSC “în temeiul art. 26 alin. 1) din Legea nr. 101/2016 respinge excepția invocată de către autoritatea contractantă. Respinge ca nefondată, contestația formulată de către SC PROACTIV SRL, cu sediul în municipiul Deva, str. Horea nr. 212, județul Hunedoara, în calitate de lider al asocierii SC PROACTIV SRL – SC DRUPO SRL, în contradictoriu cu COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, cu sediul în localitatea Bretea Română, str. Principală nr. 15, județul Hunedoara”.

Contractul prevede execuția lucrărilor de  „Modernizare ulițe (asfaltare) în localitățile Vîlcelele Bune, Vîlcele, Bretea Română, Gânțaga, Bățălar, Bretea Streiului, Covragiu, Măceu, Plopi, Ruși și Ocolișul Mare în comuna Bretea Română L=17.577 m, județul Hunedoara”.