16.806 de lei alocă autoritățile locale de la Vulcan pentru întocmirea unui studiu pentru închiderea gropii de gunoi de pe raza localității. Edilii au comandat un studiu geotehnic și hidrogeotehnic pentru  “închidere groapă de gunoi (2 foraje de 6 m fiecare și două penetrări dinamice, prelevarea probelor (cca 6 probe), analiza acestora în laborator, investigații geofizice și elaborarea studiului geotehnic și hidrogeotehnic, verificarea acestuia, dislocare instalație și cazare)”.

O firmă din Târgu Jiu, județul Gorj va efectua studiul comandat de autoritățile locale din Vulcan. Groapa de gunoi de la Vulcan a deținut autorizația de funcționare până în iulie 2016. În anul 2017, edilii au reușit să facă schimb de terenuri cu Complexul Energetic Hunedoara, asta după ce groapa de gunoi s-a extins și pe suprafața de teren deținută de CEH.

“Pentru obținerea finanțării este necesar ca întreaga suprafață ocupată de groapa de deșeuri să aparțină domeniului public al municipiului Vulcan. Pentru realizarea acestui lucru, s-a găsit soluția schimbului de terenuri, prin care Consiliul Local oferă Complexului Energetic Hunedoara S.A. o suprafață egală cu cea pe care este extinsă groapa de deșeuri, în zona minei Paroșeni. Conslierii au aprobat acest proiect de hotărâre cu unanimitate. Reprezentanții Primăriei au obligația depunerii la Ministerul de resort până la sfârșitul acestei săptămâni a documentelor necesare clarificării situației terenului aflat în discuție”, arăta informarea Primăriei Vulcan, din luna iulie a anului 2017.

Autoritățile locale din Vulcan încearcă să obțină fonduri pentru a închide și ecologiza groapa de gunoi. În acest sens, s-au mai făcut demersuri, iar la ședința Consiliului Local a fost aprobată nota conceptuală și  tema de proiectare pentru investiția „Documentatie tehnico-economice  pentru  inchidere ecologică a depozitului neconform de deşeuri din municipiul  Vulcan”.

România riscă să fie amendată de Comisia Europeană pentru neînchiderea gropilor de gunoi neconforme.