Șapte școli din județul Hunedoara au toaleta în curte. În secolul XXI încă mai sunt unități de învățământ neracordate la utilitățile publice. Unele dintre unitățile de învățământ vor fi dotate cu containere speciale, iar altele urmează a fi închise.

Comuna Pui are trei școli cu WC-uri în curte, acestea fiind în Fizești, Ohaba Ponor și Șerel. Celelalte patru se află în Chișcădaga (comuna Șoimuș), Nădăștia de Sus (Călan), Mânerău (Peștișu Mic) și Visca (Vorța). În total, la cele șapte instituții școlare învață 89 de copii.

Ministerul Educației vine cu date statistice.

“Din datele existente la nivelul MEN, în anul 2019, funcționează un număr de aproximativ 1183 de unități de învățământ preuniversitar de stat cu grupuri santitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. Astfel că, în bugetul MEN, la capitolul cheltuieli de capital (…), a fost cuprinsă suma de 65 milioane lei pentru continuarea îmbunătățirii condițiilor din unitățile de învățământ preunoiversitar de stat, nominalizate prin hotărâre a Guvernului, și vor fi transferate din bugetul de stat către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor colare județene. Transferul efectiv al sumelor allocate se va face pe baza documentelor justificative aferente realizării lucrărilor. COnsiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate”, arată Ministerul Educației Naționale.

Potrivit ministerului,în acest an vor continua lucrările începute în anii trecuți la unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în programele derulate prin Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin POR, program derulat prin Ministerul Fondurilor Europene.