Grija pentru vârstnici arată gradul de civilizație al unui popor. Dacă pentru trup, timpul, în curgerea sa, aduce îmbătrânirea, sufletul credincios și bun poate cunoaște o îmbogățire în blândețe și înțelepciune. Bătrânețea nu reprezintă doar o etapă de viață, ci și o stare de spirit, care poate arăta forța factorului spiritual asupra materiei și a speranței asupra descurajării.

Cultivând și apărând demnitatea persoanelor vârstnice, Consiliul Local a manifestat permanent respect, grijă și preocupare față de vârstnici. Cu ocazia împlinirii anul acesta a 100 de ani de viață a doamnei Vrînceanu Eugenia, Consiliul Local al municipiului Petroșani și-a propus să o premieze pentru contribuția adusă comunității de-a lungul unui secol de viață, prin activitatea sa dedicată în primul rând familiei și respectării valorilor morale.

O vorbă din popor spune că “cine nu are bătrâni să își cumpere”. Comunitatea locală a municipiului Petroșani se îngrijește ca toți membrii acesteia să fie respectați.