Locuitorii municipiului Deva, care au depus dosare pentru obţinerea unei locuinţe ANL, sunt chemaţi la Direcţia de Asistenţă Socială pentru a face dovada îndeplinirii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor.

În acest sens, până la data de 21 decembrie 2018, toate persoanele care au depus dosare pentru obţinerea unei locuinţe ANL trebuie să se prezinte la Biroul Fond Locativ din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, camera 1), în vederea reactualizării dosarului, cu documente din care să rezulte că îndeplinesc atât criteriile de acces la locuință (vârsta titularului, de maximum 35 de ani la data depunerii dosarului și cel mult 38 ani la data primirii repartiției; nedeținerea în proprietate a unei locuințe în municipiul Deva și locul de muncă în municipiul Deva sau localități limitrofe), precum și criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj (situația locativă actuală, starea civilă, starea de sănătate, nivelul de studii/pregătire profesională, venitul mediu net lunar/membru de familie, situații locative sau sociale deosebite)

Dosarele care nu vor fi actualizate până la data de 21 decembrie nu vor fi incluse în lista de priorități pentru anul 2019.

Articolul precedentLocuitorii Hunedoarei vor plăti aceleaşi taxe şi impozite şi în 2019
Articolul următorClubul Sportiv Hunedoara are şi o secție de box