Guvernul alocă bani minerilor din Valea Jiului. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi s-au aflat două proiecte privind modificarea unor hotărâri privind alocarea unor sume de bani Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului și Complexului Energetic Hunedoara.

Bani pentru închiderea minelor din cadrul CEH

Potrivit proiectului de hotărâre, în ceea ce privește închiderea minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, se majorează ajutorul de stat. În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice  (apariţia unor falii) şi a unor infiltraţii de apă intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatării rezervelor pregătite la EM Lupeni. De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apărut fenomene de autoîncălzire a cărbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrările de exploatare a cărbunelui şi se lucrează la lichidarea acestui fenomen în vederea continuării activităţii de producţie în condiţii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cărbunelui în zona abatajului menţionat anterior până la epuizarea resurselor de cărbune pregătite. Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni până la finele anului 2018. EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului, având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui.

“Având în vedere că Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, art. 26 prevede că ,,Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”, astfel apare necesitatea modificării Hotărârii de Guvern nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2019, în sensul majorării ajutorului de stat cu suma de 6.737 mii lei, de la suma de 60.635 mii lei la suma de 67.372 mii lei, în următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 2.046 mii lei; costuri de reconversie profesională – 520 mii lei; costuri de închidere subterană – 64.806 mii”, arată Ministerul Economiei.

Salarii compensatorii și reconversie la SNIM

La Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului se alocă sume pentru salariile compensatorii și reconversia celor care își pierd locul de muncă prin disponibilizare. Concedierile colective sunt preconizate a avea loc în luna decembrie.

Potrivit documentului, pentru acoperirea costurilor excepționale se acordă un ajutor de stat în sumă de 58.628 mii lei, cu următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă –11.346 mii lei; costuri cu reconversia profesională – 500 mii lei; costuri pentru acoperirea consumului de energie electrică și a contravalorii cărbunelui pentru salariați – 3.682 mii lei; costuri în legătură cu punerea în siguranță a subteranului, respectiv închiderea lucrărilor subterane şi de legătură cu suprafaţa – 43.100 mii lei.

Ajutorul de stat în sumă totală de 58.628 mii lei pentru anul 2019, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2019.

Articolul precedentElevi și sportivi de elită din Hunedoara, premiați de autoritățile locale
Articolul următorFrumusețile Destinației ecoturistice Țara Hațegului -Retezat, promovate printr-un film lansat în premieră