Mai multe sate care aparțin comunei Dobra vor beneficia de investiții majore în rețeaua de apă și canal. Autoritățile locale implementează un proiect de 3.445.025 care prevede “extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Dobra şi rețea de apă potabilă în localităţile Abucea, Bujoru, Panc și Panc-Săliște, jude’ul Hunedoara”.

In localitatea Dobra nu există canalizare menajeră pe toate străzile aparținătoare acesteia. Necesitatea acestor lucrări este oportună pentru asigurarea unor condiţii minime de trai pentru populaţia localităţilor, în contextul alinierii ţării la standardele Uniunii Europene şi crearea unor condiţii propice investitorilor astfel avantajând dezvoltarea localităţii. În prezent localitatile Abucea (45 locuitori în 33 de gospodării), Bujoru (83 locuitori în 41 de gospodării), Panc (123 locuitori în 50 de gospodării) și Panc-Săliște (58 locuitori în 42 de gospodării) nu beneficiază de rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat. Locuitorii satelor folosesc apa preluată din fântâni individuale amenajate în gospodării, iar apele uzate menajere sunt colectate în haznale individuale, care în cele mai multe cazuri sunt amenajate necorespunzător.

Fântânile existente nu asigură în permanență debite de apă suficiente, iar în perioadele secetoase seacă. Deoarece haznalele existente nu sunt amenajate corespunzător, există în permanenţă riscul infectării pânzei de apă freatică din care se alimentează fântânile. Proiectul a luat în considerare efectele asupra mediului a investiției stabilind măsuri de minimizare a efectelor negative asupra mediului. (…) Realizarea proiectului va conduce la obținerea unui impact pozitiv asupra mediului și a comunității din zonă.

Durata contractului este de 24 luni, iar perioada de garanție acordată lucrării este de 3 ani. Banii pentru implementarea proiectului vin de la bugetul de stat.

 

Articolul precedentSarmisegetusa promovată la UNTOLD
Articolul următorDiplome de excelență și premii pentru veteranii de război din Deva